Downtown

(2001)

Návrh designu metropolitních novin – nerealizováno
Concept of metropolitan gazette design – unrealized
klikni na obrázek pro větší náhled
click on image for view large