Akviziční pohlednice AGG
Acquisition card AGG

(2008)