BRNO

(2005)

Logo města - nerealizováno
City logo - unrealized