1. SPORTOVNÍ SKUPINA ČESKÝCH ŠITKAŘŮ
The 1st SPORTGROUP
of CZECH DARTSTHROWERS

(1999)

Sportovní oddíl
Sport commando