Jak svět přichází o básníky
How The World Taps Out Poets

(2010)klikni na obrázek pro větší náhled
click on image for view large