Kouříte?
Are You Smoking?

(1989)

Epizoda z kolektivního filmu
Sequence from collective movie